Dziekanat WBMiP

Aktualności Dziekanatu

Wybory samorządowe 2024

W dniach 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7.00 – 21.00 i 21 kwietnia 2024 r. (opcjonalnie II tura) odbędą się wybory samorządowe w Polsce. W tych dniach nie planuje się godzin dziekańskich, a więc zmian w planie zajęć. W związku z tym informujemy, że istnieje możliwość zmiany okręgu wyborczego. Informacje o procedurze zmiany okręgu wyborczego znajdują się pod poniższym linkiem:

Wybory samorządowe w 2024 roku. Jak zmienić miejsce głosowania? - Infor.pl

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2023/2024

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Ankietę można wypełnić:

 • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć; ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym,
 • po zalogowaniu się na własne konto:
  • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
  • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.*

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?”

1)      na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2)      poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

*Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, by uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2023/2024

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Ankietę można wypełnić:

 • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć; ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym,
 • po zalogowaniu się na własne konto:
  • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
  • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.*

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?”

1) na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2) poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

*Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, by uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych w sprawie dnia 15.10.2023 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawia się w tym dniu na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, godziny wolne od zajęć dydaktycznych w czasie od godz. 15.00 do godz. 21.00.

Kursy przygotowawcze

Studium Języków Obcych zaprasza studentów PW do zapisów na kursy przygotowane we współpracy z Politechniką w Akwizgranie i Politechniką w Walencji w ramach konsorcjum ENHANCE. W ofercie znalazły się 2 kursy:

 

1) “Sustainability Goals from Polish and German Perspectives” - kurs online zorganizowany we współpracy z Politechniką w Akwizgranie (RWTH) 
Rejestracja: TUTAJ
Osoba kontaktowa: ewelina.janas@pw.edu.pl

 

2) “Developing professional communication skills around the UN’s 17 Sustainability Goals in Polish-Spanish teams” - kurs hybrydowy zorganizowany we współpracy z Politechniką w Walencji 
Rejestracja: TUTAJ
Osoba kontaktowa: dorota.chrominska@pw.edu.pl 

 

Studenci, którzy ukończą kurs 1) lub 2) otrzymają certyfikat. 

Termin rejestracji na oba kursy upływa: 5.10.2023 r. 

Więcej aktualności..